De effectiviteit van op internet gebaseerde training op emotieregulatie

Achtergrond

Angststoornissen en depressieve stoornissen komen veel voor bij adolescenten (Merikangas, Nakamura, & Kessler, 2009; Patel, Flisher, Hetrick, & McGorry, 2007). De prevalentie van psychopathologie neemt toe gedurende de transitie van kindertijd naar adolescentie (Costello, Copeland, & Angold, 2011), met een geschatte prevalentie van 10.7% voor angststoornissen en 6.1% voor depressieve stoornissen bij adolescenten tussen 12 en 19 jaar (Costello et al., 2011).

 

Angststoornissen en depressieve stoornissen hebben aanzienlijke gevolgen voor het dagelijks leven van adolescenten en leiden onder andere tot beperkingen op sociaal en educatief vlak (Essau, Conradt, & Petermann, 2000; Fletcher, 2010), een hogere werkeloosheid (Jaycox et al., 2009; Keenan-Miller, Hammen, & Brennan, 2007), nicotineafhankelijkheid (Mckenzie, Olsson, Jorm, Romaniuk, & Patton, 2010) en een slechtere algemene gezondheid (Keenan-Miller et al., 2007). Daarnaast hangen deze stoornissen samen met een verhoogd risico op suïcide (Hawton, Saunders, & O’Connor, 2012): de tweede meest voorkomende doodsoorzaak bij adolescenten (Patton et al., 2009). 

 

Gezien de hoge prevalentie en de nadelige gevolgen van angststoornissen en depressieve stoornissen bij adolescenten is het uiterst belangrijk om inzicht te krijgen in mogelijke onderliggende mechanismen van deze stoornissen bij deze kwetsbare groep. Emotieregulatie is het proces dat verantwoordelijk is voor het monitoren, evalueren en aanpassen van emotionele reacties, voornamelijk op het gebied van intensiteit en duur (Thompson, 1994). Emotieregulatieproblemen lijken vooral in de leeftijd van 12-15 in de adolescentie op te treden en zijn een belangrijke voorbode van de latere ontwikkeling van psychische klachten (Cracco, Goossens, & Braet, 2017). Uit recent onderzoek komt naar voren dat de eigenschappen en invloed van emotieregulatie verschillend is voor adolescente meisjes en adolescente jongens (Nolen Hoeksema, 2012; Stikkelbroek, Bodden, Kleinjan, Reijnders, & van Baar, 2016).

 

Doel van het onderzoek

Om die reden heeft dit voorgestelde onderzoek als doel na te gaan of het haalbaar en aanvaardbaar is een online emotieregulatietraining aan te bieden. Daarnaast wordt nagegaan of er een schatting gemaakt kan worden over de mogelijke effectiviteit van het toevoegen van een internet-based emotieregulatietraining aan de reguliere behandeling, middels een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep, als voorbereiding op een toekomstige, grotere RCT.

 

Onderzoeksopzet

Het betreft een gerandomiseerd gecontroleerde studie (RCT) met twee groepen, waarin de experimentele groep (N = 32) ERT krijgt aangeboden naast CGT, en de controlegroep (N = 32) enkel CGT. Er zal gebruik worden gemaakt van een longitudinaal design met in totaal drie metingen: baselinemeting T0 (voor start behandeling), na drie maanden T1 en na zes maanden T2. In het onderzoek zullen 64 respondenten geïncludeerd worden. De respondenten zijn patiënten (tussen 13-18 jaar bij start behandeling) die gediagnosticeerd zijn met een angststoornis of depressieve stoornis en zullen starten met cognitieve gedragstherapie bij Arkin Jeugd & Gezin Amsterdam.

Misschien ook interessant

Kom meer te weten over ons platform.

Misschien ook interessant

(Geen) zin in seks

Dit programma is voor volwassenen die merken dat zij geen zin (meer) hebben in seks.

Lees meer

Accepteren

Dit programma helpt om met acceptatie nare gevoelens en gebeurtenissen een plekje te geven.

Lees meer

ACT

Deze module is bedoeld voor mensen met verschillende klachten die een behandeling op basis van ACT volgen.

Lees meer

ACT – Acceptatie

Dit programma biedt handvatten om nare gevoelens en gebeurtenissen een plekje te geven.

Lees meer

ACT – Defusie

In dit programma leren mensen anders kijken naar gedachten, gevoelens en gebeurtenissen.

Lees meer

ACT – Jezelf Observeren

Dit programma is een onderdeel van het ACT-programma.

Lees meer

ACT – Mindfulness

Dit programma is een onderdeel van het ACT-programma.

Lees meer

Kom meer te weten over ons platform.

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.